top of page

[

" กินได้ "

อุปกรณ์สำหรับตกแต่งหน้าเค้ก

[

...Sugar-Stamp เป็นแผ่น White chocolate

Transfer ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วยหมึกที่สามารถกินได้พิมพ์ลงบนแผ่น White chocolate

Transfer เพื่อให้ขนมของคุณมีมูลค่าเพิ่มได้อย่างง่ายดาย...

" Sugar Stamp "

" Icing Sheet "

... Icing Sheet เป็นแผ่นน้ำตาลที่ใช้สำหรับพิมพ์ภาพลงด้วยหมึกกินได้แล้วนำมาทำเป็นการตกแต่งหน้าเค้กเพื่อให้เค้กดูมีความน่าสนใจมากขึ้น จุดเด่นของ Icing Sheet จะมีลักษณะนิ่มและหวานเล็กน้อยเหมาะสำหรับการตกแต่งหน้าเค้ก ด้วยการพิมพ์รูปภาพครอบครัว หรือคนที่คุณรัก ...

" Wafer Sheet "

... Wafer Sheet เป็นแผ่นแป้งสาลีที่ใช้สำหรับพิมพ์ภาพลงบนแผ่นด้วยหมึกกินได้แล้วนำมาตกแต่งหน้าเค้กเพื่อให้เค้กดูมีความ

น่าสนใจมากขึ้น จุดเด่นของ wafer Sheet จะมีลักษณะแข็งและเหมาะสำหรับการตกแต่งหน้าเค้กโดยการปักลงบนเค้ก ด้วย

รูปภาพครอบครัว หรือคนที่คุณรัก ...

bottom of page