top of page

ตลับสี สำหรับเครื่องปริ้นฟองนม CM9000 บรรจุ 15 ml.

-ตลับสีมีอายุการใช้งาน 6 เดือนหลังลงทะเบียนการใช้งาน

-ตลับและ Serial Number หากยังไม่มีการเปิดใช้สามารถเก็บได้เป็นระยะเวลา 1 ปี

ตลับสีกาแฟ Coffee Printer CM9000

฿2,500.00Price
    bottom of page