[

"แผ่นลอกลายพร้อมใช้"

[

ขนาด 2.5cm = 42 ดวง

ขนาด 3.0cm = 35 ดวง

ขนาด 4.0cm = 20 ดวง

ขนาด 5.0cm = 12 ดวง

ขนาด 6.0cm = 12 ดวง

ขนาด 8.0cm = 6 ดวง

ขนาด 10.0cm = 4 ดวง

   

 Theme "Festival"

Icing Sheet แผ่นละ 169฿
Chocolate Transfer แผ่นละ 169฿
Wafer Sheet แผ่นละ 99฿

ซื้อ 10 แผ่น ฟรี 1 แผ่น 

สนใจติดต่อ

Theme "Love"

Icing Sheet แผ่นละ 169฿
Chocolate Transfer แผ่นละ 169฿
Wafer Sheet แผ่นละ 99฿

ซื้อ 10 แผ่น ฟรี 1 แผ่น 

ขนาด 2.5cm = 42 ดวง

ขนาด 3.0cm = 35 ดวง

ขนาด 4.0cm = 20 ดวง

ขนาด 5.0cm = 12 ดวง

ขนาด 6.0cm = 12 ดวง

ขนาด 8.0cm = 6 ดวง

ขนาด 10.0cm = 4 ดวง

   

สนใจติดต่อ

 Theme

"Back ground"

Icing Sheet แผ่นละ 169฿
Chocolate Transfer แผ่นละ 169฿
Wafer Sheet แผ่นละ 99฿

ซื้อ 10 แผ่น ฟรี 1 แผ่น 

ขนาด 2.5cm = 42 ดวง

ขนาด 3.0cm = 35 ดวง

ขนาด 4.0cm = 20 ดวง

ขนาด 5.0cm = 12 ดวง

ขนาด 6.0cm = 12 ดวง

ขนาด 8.0cm = 6 ดวง

ขนาด 10.0cm = 4 ดวง

   

สนใจติดต่อ

 Theme "เด็ก"

Icing Sheet แผ่นละ 169฿
Chocolate Transfer แผ่นละ 169฿
Wafer Sheet แผ่นละ 99฿

ซื้อ 10 แผ่น ฟรี 1 แผ่น 

ขนาด 2.5cm = 42 ดวง

ขนาด 3.0cm = 35 ดวง

ขนาด 4.0cm = 20 ดวง

ขนาด 5.0cm = 12 ดวง

ขนาด 6.0cm = 12 ดวง

ขนาด 8.0cm = 6 ดวง

ขนาด 10.0cm = 4 ดวง

   

สนใจติดต่อ

 Theme "เบ็ดเตล็ด"

ขนาด 2.5cm = 42 ดวง

ขนาด 3.0cm = 35 ดวง

ขนาด 4.0cm = 20 ดวง

ขนาด 5.0cm = 12 ดวง

ขนาด 6.0cm = 12 ดวง

ขนาด 8.0cm = 6 ดวง

ขนาด 10.0cm = 4 ดวง

   

Icing Sheet แผ่นละ 169฿
Chocolate Transfer แผ่นละ 169฿
Wafer Sheet แผ่นละ 99฿

ซื้อ 10 แผ่น ฟรี 1 แผ่น 

สนใจติดต่อ

ขนาด 2.5cm = 42 ดวง

ขนาด 3.0cm = 35 ดวง

ขนาด 4.0cm = 20 ดวง

ขนาด 5.0cm = 12 ดวง

ขนาด 6.0cm = 12 ดวง

ขนาด 8.0cm = 6 ดวง

ขนาด 10.0cm = 4 ดวง

   

Icing Sheet แผ่นละ 169฿
Chocolate Transfer แผ่นละ 169฿
Wafer Sheet แผ่นละ 99฿

ซื้อ 10 แผ่น ฟรี 1 แผ่น 

 Theme "เด็กผู้ชาย"

สนใจติดต่อ

 Theme "คู่รัก"

ขนาด 2.5cm = 42 ดวง

ขนาด 3.0cm = 35 ดวง

ขนาด 4.0cm = 20 ดวง

ขนาด 5.0cm = 12 ดวง

ขนาด 6.0cm = 12 ดวง

ขนาด 8.0cm = 6 ดวง

ขนาด 10.0cm = 4 ดวง

Icing Sheet แผ่นละ 169฿
Chocolate Transfer แผ่นละ 169฿
Wafer Sheet แผ่นละ 99฿

ซื้อ 10 แผ่น ฟรี 1 แผ่น 

สนใจติดต่อ

HOURS

International Connected Trade Co., LTD

15/96 ซอยวิภาวดี 56 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210

Mon - Sat : 9 am - 6 pm

​​Closed on Every Sunday

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle
line-icon.png

© 2017 COPYRIGHT : INTERNATIONAL CONNECTED TRADE CO., LTD.